Wat doet de Kring?

Heeft u belangstelling voor fossielen, kristallen, vulkanen, het klimaat, opwarming van de aarde of andere geologische onderwerpen? GEA Kring Rijnland en haar leden organiseren allerlei laagdrempelige activiteiten. Van lezingen tot excursies, en alles daar tussen in. Een bekend voorbeeld is de Leidse Winterlezingen, een evenement dat telkens weer volle zalen trekt. We zijn een diverse club. Hoewel we gelukkig ook leden hebben met een geologische achtergrond, zijn de meesten van ons leken op het gebied. En van diverse pluimage, met ieder zijn eigen belangstellingsgebied. Dat maakt onze Kring juist zo leuk. Het gaat ons bijvoorbeeld om zaken als algemene geologie, mineralen en soms ook fossielen Samen delen we onze belangstelling, leren voortdurend bij, en doen allerlei activiteiten.