Diamanten, als aardappelen zo groot

Diamanten kunnen zo groot worden als aardappelen, maar hoe ontstaan ze eigenlijk? Koolstof stelt wetenschappers nog altijd voor grote raadsels. Een Reis naar het Middelpunt der Aarde zit er vooralsnog niet in, maar het nieuw op te richten Deep Carbon Observatory komt al een eind in de richting. Het is de bedoeling om meer te weten te komen over het gedrag van koolstof onder extreem hoge druk en temparatuur. Lees meer op Science Daily.

Seismisch simulatierecord: aardbevingen beter begrepen

Een groep Amerikaanse wetenschappers heeft een nieuw record neergezet in het simuleren van aardbevingen. De M8-simulatie modelleert een stuk aardkorst met een oppervlak van 800 bij 400 kilometer, en een diepte van maar liefst 85 kilometer. Met trillingen tot 2 Hz. Meer dan 220 duizend processoren waren nodig om deze klus binnen 24 uur te klaren. De simulatie levert een schat aan gegevens, die onder meer gebruikt zullen worden bij het berekenen van de eigenschappen die gebouwen nodig hebben om een aardbeving te kunnen doorstaan. Dat zal leiden tot betere bouwvoorschriften in Los Angeles en omgeving. Lees meer op Sience Daily

Nederlandse aardwetenschappers leveren topprestatie

Nederlandse aard- en klimaatwetenschappers hebben de resultaten van hun baanbrekend onderzoek gepubliceerd in Nature. Onderwerp is de koppeling tussen CO2 en klimaat, mede gebaseerd op expedities naar de poolgebieden. Die hebben nieuwe gegevens opgeleverd over onder meer de broeikaswereld tijdens het eoceen, 55 miljoen jaar geleden, toen op de polen tropische toestanden heersten. Co-auteur Henk Brinkhuis hebben we de afgelopen jaren al twee keren mogen verwelkomen als spreker voor de Leidse Winterlezingen. Lees meer op de website van het Darwin Centre.

Stuwwal op heterdaad betrapt

Een stuwwal (Engels: drumlin) wordt gevormd als een gletcher materiaal opstuwt. We kennen ze ook in Nederland. Onze stuwwallen zijn gevormd tijdens de laatste ijstijd. Trouwens, alle stuwwallen die we kennen dateren uit ijstijden en zijn dus minimaal vele duizenden jaren oud. Maar hoe worden ze precies gevormd? Hoe snel gaat dat? Wetenschappers zijn er in geslaagd de vorming van een stuwwal onder het ijs gedurende 15 jaar te volgen, op IJsland. Met spectaculaire resultaten die niemand had verwacht. En met de nodige gevolgen voor bouwers van klimaatmodellen. Lees het hele verhaal op Science Daily.

Sneeuwbal-aarde als veroorzaker evolutie

Het leven op aarde kwam pas een beetje op gang toen zuurstof de atmosfeer in kwam, iets meer dan een halfmiljard jaar geleden. Maar waar kwam die zuurstof vandaan? Hoe ging dat in zijn werk? Een nieuwe theorie gaat uit van een sneeuwbal-aarde. Gletchers leidden indirect tot een fosforpiek in de wereldzeeën. Dat had een algen-explosie tot gevolg. Vandaar de plotseling zo zuurstofrijke atmosfeer. Fascinerende nieuwe feiten onderbouwen dit verhaal. Lees meer op ScienceNOW

Leidse Winterlezing op 7-11

Het nieuwe seizoen voor de Leidse Winterlezingen gaat weer van start. Op zondag 7 november 2010 om 13:00 spreekt Gilles Erkens in de Cinema van Naturalis. “De Rijn en zijn delta worden sterk door de mens beïnvloed. Verbazingwekkend genoeg is dat al zo sinds de prehistorie. Baanbrekend onderzoek waar Gilles Erkens aan meegewerkt heeft toont dat aan. Een duizelingwekkend aantal boringen heeft gebeurtenissen uit het verleden aan het licht gebracht. Wat meer is, deze gebeurtenissen kunnen met ongehoorde precisie gedateerd worden. En wat blijkt? De prehistorische mens heeft diverse gebieden in Duitsland op grote schaal ontbost…” Kortom, wees er zondag 7 november vroeg bij.

http://www.leidsewinterlezingen.nl

Programma Leidse Winterlezingen 2010-2011 bekend!

We zijn er weer in geslaagd een prachtig programma samen te stellen voor De Leidse Winterlezingen in het komende seizoen. De Leidse Winterlezingen wordt zo langzamerhand een begrip en dat is natuurlijk goed nieuws. Hopelijk levert het komende seizoen weer nieuwe leden op voor onze vereniging GEA Kring Rijnland. Hoe dan ook, het programma mag er zijn, met grote namen, zoals Jelle Reumer (mis hem niet!) en boeiende onderwerpen, zoals de geologische aspecten van CO2-opslag.


www.leidsewinterlezingen.nl

Wel degelijk overlevenden van de Toba-eruptie

Bij de uitbarsting van de Indonesische supervulkaan Toba, zo’n 74.000 jaar geleden, met een kracht van 400 keer de Krakatau, is niet iedereen omgekomen. Tot die conclusie zijn onderzoekers van de Oxford Universiteit na jarenlang onderzoek gekomen. De onderzoekers zijn al zeven jaar bezig met het bestuderen van asresten van de vulkaanuitbarsting. Nieuwe vondsten geven een beeld van het leven voor en na de kolossale uitbarsting. Volgens de onderzoekers overleefden verschillende levensvormen de supereruptie. Eerder concludeerden wetenschappers dat vermoedelijk vrijwel alle soorten in het gebied uitstierven.

Link naar Historiek.nl

Overzicht van grote vulkaanuitbarstingen in Indonesië