Binnenkern aarde zou gestopt zijn met draaien en nu de andere kant op gaan

Door Lennart ’t Hart, 23-01-2023, Nu.NL


De vaste binnenkern van de aarde is gestopt met draaien in dezelfde richting als onze planeet, zo opperen Chinese seismologen in een nieuwe studie. Vervolgens zou de bol zelfs de andere kant op zijn gaan draaien.

De binnenkern ziet eruit als een soort metalen bol. Die is net iets kleiner dan onze maan en zou vooral bestaan uit ijzer en nikkel. De bol schommelt als het ware heen en weer in de vloeibare buitenkern van de aarde.

Onderzoekers van de Universiteit van Peking stellen dat de binnenkern rond 2009 tot stilstand kwam. Daarna keerde de draairichting. Volgens de wetenschappers gebeurde dat ook al in de jaren zeventig. De theorie is dan ook dat dit elke 35 jaar gebeurt. Een cyclus duurt daarmee zo’n zeventig jaar.

Wil je meer lezen ga dan naar het artikel:

https://www.nu.nl/wetenschap/6248217/binnenkern-aarde-zou-gestopt-zijn-met-draaien-en-nu-de-andere-kant-op-gaan.html

Earth’s inner core rotating slower than surface, study suggests (Update) (phys.org)

Met hun drietand gingen trilobieten de seksuele strijd aan

Gemma Venhuizen, 19 januari 2023, nrc/nieuws/2023/01/19/

Paleontologie; Onderzoekers vergelijken de drietand van een trilobietensoort met de hoorn van een Japanse keversoort.
Een trilobietfossiel van het geslacht Walliserops, met een kenmerkende drietand.
Foto Science Photo Library/ANP 

De drietanden die sommige trilobieten 400 miljoen jaar geleden op hun kop droegen, waren waarschijnlijk niet bedoeld om voedsel mee te zoeken maar om concurrenten mee te bevechten. Dat schrijven een Amerikaanse en een Britse paleontoloog deze week in tijdschrift PNAS.

Wil je meer lezen kijk dan op de website van het NRC of load de pdf:

https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/19/met-hun-drietand-gingen-trilobieten-de-seksuele-strijd-aan-a4154702

In een zelfgebouwde minirivier zag een geoloog uit Zürich dat ronde korrels sneller zijn

Jan van Poppel, 17 januari 2023, nrc/nieuws/2023/01/17

Sediment in de Noordzee en Het Kanaal. Dit komt via rivieren in zee of wordt bij storm losgewoeld van de bodem. Hoe snel sediment zich in een rivier verplaatst, wordt bepaald door de vorm van de korrels.
Foto NASA/GSFC 

Wil je meer lezen ga dan naar her artikel in het NRC of lees de pdf:

https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/17/in-een-zelfgebouwde-minirivier-zag-een-geoloog-uit-zurich-dat-ronde-korrels-sneller-zijn-a4154466

Nieuwe studie daagt conventionele wijsheid uit over de oorsprong van grote magma-uitbarstingen

Door UNIVERSITEIT VAN HELSINKI 9 JANUARI 2023

In het verleden hebben enorme magma-uitbarstingen geleid tot het ontstaan van grote overstromingen van basaltlava op de continenten. Eerder werd aangenomen dat dit soort uitbarstingen alleen konden optreden in gebieden waar de continentale tektonische platen dun zijn, waardoor diep mantelmateriaal dicht bij het oppervlak kon stijgen.

De lage druk in deze gebieden zorgt voor het smelten van hete mantel, die een aanzienlijke hoeveelheid magma kan genereren.
Een nieuwe studie van onderzoekers van de Universiteit van Helsinki en de Universiteit van Aarhus daagt dit conventionele begrip echter uit.

Lees het hele bericht van dit artikel in:

New Study Challenges Conventional Wisdom on the Origins of Large Magma Eruptions (scitechdaily.com)

Oorzaak van raadselachtige tsunami bij Sulawesi ontrafeld

Vivian Lammerse van Scientias interviewde Taco Broerse van de universiteit van Utrecht:  “Het is bekend dat wanneer de zeebodem omhoog komt, er een tsunami ontstaat,” legt de Utrechtse aardwetenschapper Taco Broerse in een interview met Scientias.nl uit.

“Bochten in breuken kunnen zorgen voor bodemstijging. Nu hebben we ontdekt dat de breuk waarlangs de aardbeving zich onder de baai van Palu voortplantte, een bocht heeft. Bij zo’n bocht gaat de bodem ofwel omhoog (omdat de platen daar over elkaar heen moeten schuiven), of naar beneden (omdat de twee platen van elkaar af schuiven).”

Lees verder via de bijgaande website van Scientias en de Universiteit van Utrecht.

De Chicxulub-impact veroorzaakte een krachtige wereldwijde tsunami

Een grote internationale groep wetenschappers, mede ondersteund door de Universiteit van Michigan moduleerde het effect van de Chicxulub impact. De Chicxulub-krater is de plaats van een asteroïde-inslag die verband houdt met de massa-extinctie van het Krijt-Paleogeen (K-Pg) bij ∼ 66 Ma. 

Deze asteroïde sloeg in ondiep water in en veroorzaakte een grote tsunami. Hier presenteren de onderzoekers de eerste wereldwijde simulatie van de Chicxulub impact tsunami van het eerste contact van het projectiel tot wereldwijde verspreiding. Zij gebruiken een hydrocode om de verplaatsing van water, sediment en korst gedurende de eerste 10 minuten te modelleren, en een ondiep water oceaanmodel vanaf dat punt. De impacttsunami was tot 30.000 keer energieker dan de tsunami in de Indische Oceaan van 26 december 2004, een van de grootste tsunami’s in het moderne record. Stroomsnelheden overschreden 20 cm / s langs kustlijnen wereldwijd, evenals in open oceaangebieden in de Noord-Atlantische Oceaan, equatoriale Zuid-Atlantische Oceaan, zuidelijke Stille Oceaan en de Midden-Amerikaanse Zeeweg, en daarom waarschijnlijk de zeebodem afgezocht en sedimenten verstoord op meer dan 10.000 km van de oorsprong van de inslag. De verdeling van erosie en hiaten in de bovenste mariene sedimenten van het Krijt zijn consistent met modelresultaten.

Lees verder in:
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2021AV000627
https://www.independent.co.uk/topic/chicxulub
https://scientias.nl/dinosaurussen-kregen-na-meteorietinslag-ook-nog-een-monsterlijke-tsunami-te-verwerken/?utm_source=gravitec&utm_medium
=push&utm_campaign=gravitec


Vulkaanuitbarsting op Tonga blijkt de grootste ooit gemeten

De onderzeese vulkaanuitbarsting bij de eilandengroep Tonga in januari dit jaar was de grootste die ooit met moderne meetapparatuur is gemeten, hebben onderzoekers bevestigd.

Het Nieuw-Zeelandse onderzoeksinstituut NIWA ontdekte dat het equivalent van 2,6 miljoen Olympische zwembaden aan zeebodem werd verplaatst tijdens de eruptie. Dat is een derde meer dan de aanvankelijke ramingen aangaven.

Een oceaan diep in de aarde?

Water is vastgesteld op honderden kilometers naar beneden
by Goethe University Frankfurt am Main

The diamond from Botswana revealed to the scientists that considerable amounts of water are stored in the rock at a depth of more than 600 kilometers.
Credit: Tingting Gu, Gemological Institute of America, New York, NY, USA

De overgangszone tussen de bovenste en onderste mantel van de aarde bevat aanzienlijke hoeveelheden water, volgens een internationale studie waarbij het Instituut voor Geowetenschappen van de Goethe Universiteit in Frankfurt betrokken is. Het Duits-Italiaans-Amerikaanse onderzoeksteam analyseerde een zeldzame diamant gevormd 660 meter onder het aardoppervlak met behulp van technieken zoals Raman-spectroscopie en FTIR-spectrometrie. De studie bevestigde iets dat lange tijd slechts een theorie was, namelijk dat oceaanwater gepaard gaat met subducterende platen en zo de overgangszone binnenkomt. Dit betekent dat de watercyclus van onze planeet het binnenste van de aarde omvat.

Uit Phys.org: https://phys.org/news/2022-09-ocean-earth-hundreds-kilometers.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=weekly-nwletter
Of:
An ocean inside the Earth? Water is determined to be hundreds of kilometers down (phys.org)

Lees meer: Tingting Gu et al, Hydrous peridotitic fragments of Earth’s mantle 660 km discontinuity sampled by a diamond, Nature Geoscience (2022). DOI: 10.1038/s41561-022-01024-y
Journal information: Nature Geoscience 
Provided by Goethe University Frankfurt am Main 

Continentale platen en vulkanisme

Vertraging van de beweging van continentale platen controleerde de timing van de grootste vulkanische gebeurtenissen op aarde.
by Trinity College Dublin
Foto Credit: Unsplash/CC0 Public Domain

Wetenschappers hebben nieuw licht geworpen op de timing en waarschijnlijke oorzaak van grote vulkanische gebeurtenissen die miljoenen jaren geleden plaatsvonden en zo’n klimatologische en biologische omwenteling veroorzaakten dat ze enkele van de meest verwoestende uitstervingsgebeurtenissen in de geschiedenis van de aarde veroorzaakten.
Verrassend genoeg suggereert het nieuwe onderzoek, gepubliceerd in Science Advances, dat een vertraging van de beweging van de continentale plaat de kritieke gebeurtenis was die magma in staat stelde om naar het aardoppervlak te stijgen en de verwoestende knock-on-effecten te leveren.

Ontvangen via Phys.org:
https://phys.org/news/2022-09-continental-plate-movement-earth-largest.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter
of:
Slowing of continental plate movement controlled the timing of Earth’s largest volcanic events (phys.org)

More information: Micha Ruhl, Reduced plate motion controlled timing of Early Jurassic Karoo-Ferrar large igneous province volcanism, Science Advances (2022). DOI: 10.1126/sciadv.abo0866www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abo0866
Journal information: Science Advances 
Provided by Trinity College Dublin