Mineralogieexcursie 2006: Spessart

Vrijdag weer gezond op. Joachim had geen groeves kunnen regelen omdat er veel gewerkt werd. Maar niet getreurd. Dimf en Mark hadden geregeld dat we bij Orthenberg (Vogelsberg) naar binnen mochten. We waren hier lang geleden al eens geweest, maar het is altijd spannend om naar zeolieten te zoeken. Bovendien is de structuur van de basalten met zijn gigantische stervormen blijvend fascinerend. Riet, Karmi en Trudy organiseerden spontaan een “ladies program” door het stadje Orthenberg en het daar gelegen kasteel te bezoeken. (het weer bleef knudde, maar we zouden niet zeuren) In de groeve heb ik Chabasiet, Natroliet, Analciem? en Philipsiet? gevonden. ‘sAvonds toch maar weer eten in het dorp, bediend door een zeer vriendelijke dame met de stem van Hildegard Knef en daarna filosoferen op het bankje. Lees ook de rest van dit verslag!

Mineralogieexcursie 2005: Idar-Oberstein

Op de eerste dag, Hemelvaartsdag, bezochten we de steengroeve Juchem bij Fischbach op zoek naar vnl. geoden. De hele dag stralend weer. De micromounters onder ons konden tevreden zijn, want deze groeve had nog vele stukken steen met daarin geheel of gedeeltelijk gevulde (piep)kleine geoden voor ons bewaard. Dat zal nog verscheidene uurtjes microscoopplezier geven. In een van deze geoden vond Kees groene bolletjes van een secundair kopermineraal. Verder vonden we kwartsgeoden, calciet en agaat. Lees ook de rest van dit verslag.

Mineralogieexcursie 2004: Harz

Onze eerste excursiedag brachten we door in de steengroeve Bärenstein bij Bad Harzburg. In deze grote groeve wordt gabbro gewonnen voor o.a. de wegenbouw. De groeve staat bij verzamelaars bekend voor het naar Bad harzburg genoemde gesteente harzburgiet, en een groot aantal mineralen in verschillende parageneses. In eerste instantie vonden we weinig, wel verschillende soorten gesteenten (waaronder de genoemde harzburgiet) maar aan mineralen niet veel. Aan het eind van de dag kwamen toch nog mooie mineralen te voorschijn: kwartskristallen, epidoot, aders met laumontiet en pyriet, en een ader met calciet , analciem, laumontiet, albiet en pyriet.