Asteroïdestof veroorzaakte een 15-jarige winter die dinosaurussen doodde, zeggen wetenschappers

Gepost door BeauHD op 31 oktober 2023 @ 03:00AM van de land-voor-tijd dept.
Afbeelding: Naturalis

Ongeveer 66 miljoen jaar geleden veroorzaakte de asteroïde Chicxulub een massa-extinctie.

Hierbij kwam driekwart van het leven op aarde om, inclusief de dinosaurussen. Een nieuwe studie suggereert dat fijn silicaatstof van de asteroïde, dat tot 15 jaar in de atmosfeer bleef, een belangrijkere rol speelde bij het veroorzaken van de inslagwinter en het uitsterven dan eerder werd gedacht. Phys.Org rapporten:

Fijn silicaatstof van verpulverd gesteente zou 15 jaar in de atmosfeer zijn gebleven en de temperatuur op aarde met maximaal 15 graden Celsius hebben verlaagd, aldus onderzoekers in een studie in het tijdschrift Nature Geoscience. […] Voor de studie was het internationale team van onderzoekers in staat om stofdeeltjes te meten waarvan werd gedacht dat ze afkomstig waren van vlak nadat de asteroïde was ingeslagen. De deeltjes werden gevonden op de Tanis-fossielenvindplaats in de Amerikaanse staat North Dakota.

Hoewel 3.000 kilometer (1.865 mijl) verwijderd van de krater, heeft de site een aantal opmerkelijke vondsten bewaard waarvan wordt aangenomen dat ze dateren van direct na de asteroïde-inslag in sedimentlagen van een oud meer. De stofdeeltjes waren ongeveer 0,8 tot 8,0 – micrometer – precies de juiste grootte om tot 15 jaar in de atmosfeer te blijven, aldus de onderzoekers.

Door deze gegevens in te voeren in klimaatmodellen die vergelijkbaar zijn met die van de huidige aarde, stelden de onderzoekers vast dat stof waarschijnlijk een veel grotere rol speelde bij de massa-extinctie dan eerder werd gedacht. Van al het materiaal dat door de asteroïde in de atmosfeer werd geschoten, schatten ze dat het 75 procent stof, 24 procent zwavel en één procent roet was. De stofdeeltjes “leggen de fotosynthese volledig stil” in planten gedurende ten minste een jaar, waardoor een “catastrofale ineenstorting” van het leven ontstaat, [zei Ozgur Karatekin, een onderzoeker aan de Koninklijke Sterrenwacht van België].