Delen van veel kuststeden zinken sneller dan de zee stijgt

Rio de Janeiro, Brasil, Credit: Rob Hekkenberg

Een team van onderzoekers aan de Nanyang Technological University, in samenwerking met een groep van NASA’s Jet Propulsion Laboratory en een andere collega van ETH Z├╝rich, heeft bewijs gevonden waaruit blijkt dat delen van veel grote kuststeden sneller zinken dan de zee stijgt. In hun paper gepubliceerd in het tijdschrift Nature Sustainability, beschrijft de groep het gebruik van satellietgebaseerde radar om de mate van bodemdaling te meten voor 48 van de grootste steden ter wereld.

In een artikel van Bob Yirka , op Phys.org van September 20, 2022 wordt hier dieper op ingegaan.
Het is te lezen in: https://phys.org/news/2022-09-coastal-cities-faster-sea.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter

More information: Cheryl Tay et al, Sea-level rise from land subsidence in major coastal cities, Nature Sustainability (2022). DOI: 10.1038/s41893-022-00947-z

Journal information: Nature Sustainability