Archeopteryx Versteende oervogel ontdekt in rivier in Beieren

Gelezen in het NRC: 24-2-2018 

Door:  Gemma Venhuizen

Voor de elfde keer is er een fossiel van Archaeopteryx ontdekt, het oudst bekende vogelgeslacht. Al in 2010 deed een amateur-paleontoloog de vondst, maar pas nu hebben de Duitse paleontologen Oliver Rauhut, Christian Foth en Helmut Tischlinger bevestigd dat het echt om een fossiel van Archaeopteryx gaat. De vindplaats was de vallei van de Altmühl, een rivier in Beieren, waar de vorige exemplaren ook vandaan kwamen.
Eigenlijk is dit fossiel de twaalfde Archaeopteryx, maar de telling werd afgelopen december in de war geschopt. Toen concludeerden Rauhut en Foth al dat de iconische ‘Archaeopteryx’ in het Haarlemse Teylers Museum tot een ánder oervogelgeslacht behoorde.
Archaeopteryx leefde zo’n 150 miljoen jaar geleden, aan het einde van het Jura-tijdperk. Het huidige fossiel is, afgaande op de vindplek, iets ouder dan de vorige exemplaren.
De Duitse onderzoekers grijpen hun publicatie in online tijdschrift PeerJ meteen aan om de kenmerken te beschrijven waardoor de Archaeopteryx te onderscheiden is van verwante oervogels: de aanwezigheid van negen halswervels en veertien borstwervels bijvoorbeeld. Andere eigenschappen (zoals de precieze samenstelling van het gebit en de stand van de tanden) kunnen van exemplaar tot exemplaar verschillen. Die variatie zou erop kunnen wijzen dat de fossielen behoren tot verschillende Archaeopteryx-soorten.

Dit artikel werd gepubliceerd in NRC Handelsblad op Zaterdag, 3 februari 2018, pagina 8 – 9, Archeopteryx Versteende oervogel ontdekt in rivier in Beieren | (8 – 9 – tekst) …- za, 3 feb. 2018 | NRC Handelsblad | NRC Digitale editie, pagina 8 – 9
http://digitaleeditie.nrc.nl/digitaleeditie/NH/2018/1/20180203___/NH-153… 1/2

Geef een reactie