Plaattektoniek en Mickey Mouse: de bewegingen van de Aarde en de geologie van Marokko

Spreker
Giovanni Bertotti (TUD)
Wanneer
9 dec 2017

Als er ergens in de wereld een aardbeving plaatsvindt, gaat het in de media over plaattektoniek. Het standaardverhaal is dat de korst gevormd wordt in mid-oceanische ruggen. Dan volgt zijwaarts transport en subductie, waarna de gesmolten korst bij een mid-oceanische rug weer omhoog komt. Er wordt niets geboren, er sterft niets af, niets verandert, zoals ook Mickey Mouse sinds zijn creatie in 1928 niet meer veranderd is. De aarde is echter veel dynamischer dan uit deze weergave blijkt. De Oost-Afrikaanse Rift, de Alpen en Marokko laten bijvoorbeeld zie dat grootschalige structuren worden gevormd en weer verdwijnen, en dat er veel meer gebeurt in de aarde dan wordt voorspeld door de Mickey Mouse-theorie van plaattektoniek.

Een presentatie met bovenstaande strekking werd gegeven tijdens de Leidse Winterlezing van december 2017. Zie oop bijgaand pdf van de presentatie.

Geef een reactie