Noordzee: Meer dan bijvangst!!!!

Spreker
Luc Amkreutz
Wanneer
11 nov 2017

Tijdens de Leidse Winterlezing van 12 november jongstleden gaf Luc Amkreutz, conservator van het Rijksmuseum van Oudheden, ons enig inzicht in hoe het zat met bewoning toen de Noordzee droog was. De aandacht van de onderzoekgroep ging dus vooral uit naar de vondsten en gegevens uit het Paleolithicum (Oude Steentijd), de periode van de ijstijden in het Pleistoceen tussen circa 700.000 en 10.000 BP, en het Mesolithicum (Midden-Steentijd), toen de Noordzee na het opwarmen van het klimaat in het Holoceen tussen circa 9000 en 6000 voor Chr. weer langzaam volliep. Zie bijgaand artikel over dit onderwerp.

Geef een reactie