Meer dan bijvangst! Steentijd-archeologie en verdronken landschappen van de Noordzee

Spreker
Luc Amkreutz
Wanneer
11 nov 2017

De afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht voor de verdronken prehistorische landschappen van de Noordzee. Een gebied dat ook wel ‘Doggerland’ wordt genoemd. Deels heeft dit te maken met nieuwe onderzoekstechnieken. Die brengen zowel de paleolithische fase als het mesolithicum, waarin het bekken van de Noordzee langzaam weer volloopt, in kaart. De aanleiding voor deze onderzoeken ligt besloten in de vondsten die van de Noordzeebodem afkomstig zijn en die wijzen op de aanwezigheid van moderne mensen en Neanderthalers. Deze bieden inzicht in hun leefwereld en de manier waarop zij hun bestaan vorm gaven. Met name aan Nederlandse zijde hebben die vondsten de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen door grote infrastructurele projecten zoals de Zandmotor en Maasvlakte 2. Inmiddels komen er vele honderden artefacten van deze plaatsen, waaronder werktuigen en afval van been en gewei, vuurstenen artefacten, fauna en menselijk botmateriaal. Sommige stukken, zoals de vondst van de eerste Neanderthaler van Nederland, springen eruit. De grote hoeveelheid vondsten biedt aanleiding voor verder onderzoek.

Geef een reactie