Leidse Winterlezingen 2017-2018

De GEA-kring Rijnland organiseert jaarlijks de serie Leidse Winterlezingen, een serie boeiende lezingen over aarde, klimaat en mens. Ze zijn bedoeld voor iedereen met belangstelling voor onze planeet. Wetenschappers vertellen over hun fascinerende onderzoeksresultaten en soms barre expedities. Gedurende de nieuwbouw van museum Naturalis vinden de lezingen plaats in het Rijks Museum van Oudheden (Leemanszaal), Rapenburg 28, Leiden, 071 5163163. Aanvang 13:00 uur, zaal open: 12:30 uur. http://www.rmo.nl/ voor aanwijzingen hoe er te komen. Wij zijn het RMO daar zeer dankbaar voor.

Toegang: gratis voor leden GEA of NGV, het museum heeft echter voorkeur voor museumkaart, en iedereen is welkom! Meer informatie, o.a. korte samenvattingen van de lezingen, zie de agenda in: http://rijnland.gea-geologie.nl
Het Programma is:

Zondag 12-11-2017, Luc Amkreutz (RMO)
Meer dan bijvangst! Steentijd-archeologie en verdronken landschappen van de Noordzee

Zondag 10-12-2017, Giovanni Bertotti (TUD)
Plaattektoniek en Mickey Mouse: de bewegingen van de Aarde en de geologie van Marokko

Zondag 14-1-2018, Erik Cammeraat (UVA)
Kunnen we de woestijn tegenhouden? Erosie, landdegradatie en landschapsontwikkeling in droge landschappen

Zondag 11-2-2018, Johannes Oerlemans (UU)
‘Global Warming’: Het verhaal van de gletsjers

Zie voor meer informatie de tab “Leidse Winerlezingen” in deze website

Geef een reactie