NUMERIEKE GEODYNAMICA OF HOE NERDS DE AARDE BESTUDEREN

Spreker
Cédric Thieulot (UU)
Wanneer
15 jan 2016

Aardse processen omspannen vele tijd- en lengteschalen. Onze planeet is 4,6 miljard jaar oud. Terwijl erosie het landschap elk jaar verandert, vindt subductie plaats over tientallen miljoenen jaren. Ertsvorming gebeurt in breuken van enkele millimeters breed terwijl de grootste tectonische platen meer dan 5000 kilometer lang zijn. Om al deze processen te kunnen begrijpen en er een coherent beeld van te vormen, moeten we specifieke technieken ontwikkelen. Dat is van belang voor fundamenteel onderzoek maar ook voor olie- en gasextractie. Mijn expertise, numerieke geodynamica, is één van deze technieken en is nog maar dertig jaar oud.
Numerieke geodynamica is een mix van natuurkunde, computerwetenschap, toegepaste wiskunde en aardwetenschappen. De ontwikkeling van het vakgebied is gelijk opgegaan met de opkomst van computertechnologie. In deze presentatie zal Cédric Thieulot de basisbeginselen van zijn vakgebied kort toelichten en zal hij een aantal concrete resultaten laten zien op het gebied van subductie, mantelconvectie en reconstructie van platenbeweging. Een en ander geïllustreerd met indrukwekkende beelden.

De Leidse Winterlezingen is een serie van vier boeiende lezingen over aarde en klimaat die gehouden worden in Naturalis. GEA Kring Rijnland organiseert deze lezingen voor iedereen met belangstelling voor onze planeet. De sprekers zijn bekende wetenschappers die weten hoe je de nieuwsgierigheid van een breed publiek moet prikkelen. Ze vertellen over hun eigen fascinerende onderzoeksresultaten en soms barre expedities. 

Geef een reactie