HET EFFECT VAN PERMAFROSTDOOI OP ARCTISCHE RIVIEREN

Spreker
Jorien Vonk (UU)
Wanneer
7 nov 2015

Ongeveer een kwart van de bodems op het noordelijk halfrond is permanent bevroren, tot op dieptes van soms meer dan een kilometer. Zulke bodem wordt permafrost genoemd en bevat enorme hoeveelheden bevroren organisch materiaal, waaronder koolstof. Wereldwijd ligt er meer dan twee keer zoveel koolstof opgeslagen in permafrost als er nu aan broeikasgas in de atmosfeer zit. Door de hogere temperaturen in het noordpoolgebied warmt de permafrost nu op. Dit zorgt ervoor dat het organisch materiaal vrijkomt, onder andere via stroompjes, rivieren en kustzeeën in het Arctisch gebied. In water kan het organisch materiaal afbreken tot broeikasgas wat het klimaat verder kan opwarmen. Een andere mogelijkheid is dat organisch materiaal op meer- of zeebodems wordt begraven.

Jorien Vonk liet zien wat permafrost is, hoe snel het nu precies opwarmt en wat voor soorten dooi er zijn. Ook de effecten van permafrostdooi op het Arctische landschap, en op Arctische wateren in het bijzonder kwamen ruimschoots aan bod. Verder legde zij uit hoe we deze effecten meten, en vertelde ze hoe het is om in het afgelegen Siberië onderzoek te doen.

De Leidse Winterlezingen is een serie van vier boeiende lezingen over aarde en klimaat die gehouden worden in Naturalis. GEA Kring Rijnland organiseert deze lezingen voor iedereen met belangstelling voor onze planeet. De sprekers zijn bekende wetenschappers die weten hoe je de nieuwsgierigheid van een breed publiek moet prikkelen.

De presentatie is bijgevoegd.

Geef een reactie