Van mammoet tot reuzenalk… zoeken en onderzoeken op Maasvlakte 2

Maasvlakte 2 (MV2) is de recentste uitbreiding van de haven van Rotterdam, ontstaan door een zandsuppletie van 240 miljoen kubieke meter zand uit het Eurogeulgebied (Noordzee). Het grootste deel van de buitencontour van dit nieuwe land is een publiek toegankelijk strand. En dat blijkt een ware paleontologische schatkamer! Tientallen verzamelaars zoeken geregeld op dit strand en vinden er fraaie fossielen uit het Pleistoceen (IJstijdvak). Bram Langeveld is een van de specialisten. Bij de GEA-Kring Rijnland gaf hij een presentatie over dat gebied en de vondsten en op 2 november ging de kring met hem mee het strand op. In de bijlage staat een verslag van dat evenement.

Geef een reactie