KNOEI NIET MET DE WRIJVING!

De dreiging van geïnduceerde aardbevingen,

Met dit als kop gaf Manuel Sintubin (KU, Leuven), op 11 januari j.l., een lezing waarin hij dieper inging op onze huidige kennis over hoe aardbevingen mogelijk geïnduceerd worden om zo de dreiging van geïnduceerde aardbevingen beter te kunnen inschatten bij elke menselijke ingreep in de ondergrond.

Het merendeel van de breuken in de aardkorst staan onder een kritische spanning. Een kleine verandering in het heersende spanningsveld rond de breuk kan ervoor zorgen dat de wrijving het niet meer houdt en de breuk het begeeft. Een aardbeving is het gevolg. Dat is nu net wat de mens doet door allerlei activiteiten in de ondergrond — door het onttrekken van vloeistoffen (bv. grondwaterontginning, aardolie-exploitatie) en gassen (bv. conventioneel en niet-conventioneel aardgas) uit diepe reservoirs, door het injecteren van vloeistoffen (bv. injectie van afvalwaters) en gassen (bv. ‘Carbon Capture & Storage’). Door al deze activiteiten verstoort de mens het spanningsveld diep in de aardkorst. Het gevolg zijn ‘antropogene’ aardbevingen, ofwel aardbevingen geïnduceerd door de mens.

Maar deze dreiging van door de mens veroorzaakte aardbevingen in gebieden die tot op heden geen aardbevingsgebied waren, blijkt maatschappelijk steeds meer onaanvaardbaar. Maar wat geldt voor de Groningse aardbevingen en de aardbevingen die mogelijk verband houden met schaliegasontginning, is ook van toepassing op geothermie of ondergrondse koolzuurgasberging.

De lezing was een van de vier in de serie De Leidse Winterlezingen over aarde en klimaat die GEA Kring Rijnland organiseert in Naturalis te Leiden.

Voor meer zie ook:   http://www.kennislink.nl/publicaties/aardgas-winnen-met-de-hand-aan-de-kraan
en de bijgaande pdf van de presentatie

Geef een reactie