REIS NAAR HET MIDDELPUNT DER AARDE door Wim van Westrenen (VU)

Het diepst geboorde gat in de Aarde reikt tot slechts twaalf kilometer onder onze voeten – minder dan twee promille van de afstand naar het midden van onze planeet. Toch verkrijgen aardwetenschappers een steeds gedetailleerder beeld van de geologie van het inwendige van de Aarde. In deze lezing geef ik een overzicht van de uiteenlopende methoden die hiervoor gebruikt worden. De rol van aardbevingen, lelijke diamanten, en het nabootsen van hoge drukken en temperaturen in laboratoria komen aan bod, en leiden tot een nieuwe blik op de eigenschappen van de diepe Aarde. Speciale aandacht gaat uit naar het grensgebied tussen de stenige mantel en metalen kern van de Aarde op ongeveer 2900 kilometer diepte, en de rol die dit gebied speelt bij processen aan de oppervlakte.

Wim van Westrenen gaf, op 9 november 2014, in de serie Leidse Winterlezingen in Naturalis, Leiden een lezing over dit onderwerp. De beelden van zijn presentatie staan in bijgaande pdf.

Geef een reactie