Zee van vloeibaar water in Groenlandse sneeuw

We weten dat in bepaalde gebieden op aarde waterhoudende lagen, ook wel aquifers genoemd,kunnen worden aangetroffen. Deze aquifers komen in poreuze gesteenten voor. Dat er ook waterhoudende lagen in het landijs kunnen voorkomen was tot nu toe onbekend. Poolonderzoekers hebben recent zo’n  “laag water”  in het landijs van Groenland aangetroffen.
Lees hierover meer  op www.nwo.nl/actueel/nieuws
“Zee van vloeibaar water in Groenlandse sneeuw.”
http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2013/alw/zee-van-vloeibaar-water-in-groenlandse-sneeuw.html

Geef een reactie