Gletsjers en de zeespiegelstijging

Spreker
Paul Leclercq
Wanneer
9 feb 2013

We weten dat de zeespiegel stijgt, en we weten dat er per saldo meer ijs smelt op aarde dan er bij komt. Het lijkt voor de hand te liggen dat het extra water vooral van de grote ijskappen op Groenland en Antarctica komt. Dat blijkt niet te kloppen, want een aanzienlijk deel van het water komt van gletsjers verspreid over de hele wereld. Deze smeltende gletsjers hebben tot een significante zeespiegelstijging geleid. Sinds het begin van de 20ste eeuw worden veranderingen in de lengte van honderden gletsjers bijgehouden. Dr. Paul Leclercq heeft echter een databestand op kunnen bouwen dat veel verder terug gaat in de tijd, en gegevens bevat over maar liefst 374 gletsjers op vrijwel alle continenten. Dit op basis van allerlei bronnen, inclusief schilderijen, historische geschriften en sedimenten. Daarop is hij begin 2012 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. Tijdens zijn lezing zal hij uitvoerig ingaan op de verrassende conclusies van zijn baanbrekende onderzoek.

Geef een reactie