Supervulkaan na omkering magnetische polen

Halverwege de laatste ijstijd leek de aarde enige tijd in de war, met verstoringen in het aardmagnetisch veld, gevolgd door een extreem zware vulkaanuitbarsting. Daarnaast vonden in deze periode meerdere kortstondige onderbrekingen van de vrieskou plaats. De gebeurtenissen houden waarschijnlijk geen causaal verband tot elkaar, maar het maakt het dateren van allerlei zaken een stuk makkelijker. Dit blijkt allemaal uit een uitvoerige analyse van sedimenten uit de omgeving van de Zwarte Zee, uitgevoerd door het onderzoekscentrum voor aardwetenschappen van het Duitse Helmholtz Centrum. Lees meer op Bits of Science en nu.nl.

Geef een reactie