Op mosasaurusjacht in Angola

Spreker
Anne Schulp
Wanneer
14 jan 2012

Paleontoloog dr. Anne Schulp van het Natuurhistorisch Museum Maastricht doet met een internationaal team van onderzoekers opgravingen in het zuiden van Angola. De schitterend bewaard gebleven fossielen van mosasauriërs vormen daarbij een rijke buit. Mosasauriërs zijn monsterachtige reptielen die de zeeën in het Late Krijt onveilig maakten,. Resten van deze tot 17 m lange rovers zijn ook aangetroffen in Zuid-Limburg. De fossielen geven ons cruciale informatie over de omstandigheden op aarde, zo’n 70 miljoen jaar geleden. Als je die informatie tenminste weet te ontcijferen. Anne Schulp deed eerder onderzoek in Oman, Spanje, Nederland, Jemen, en Bolivia. Hij schrijft regelmatig bijdragen over aardwetenschappen en paleontologie voor diverse kranten en tijdschriften. Van zijn hand verschenen de boeken ‘Praktijkgids fossielen’ en ‘De Nederlandse Dino’. Het verslag van deze speurtocht mag u niet missen!

Geef een reactie