De Wonderen van de Burgess Shale

Walcott heeft aan het begin van de 20e eeuw een van de befaamdste plekken ontdekt waar je fossielen uit het Cambrium kunt vinden (510-505 Mjaar geleden). Het gaat om de resten van een onderzeese puinlawine waardoor een uniek soort fossielenbed is ontstaan, waarin ook de resten van weke lichaamsdelen bewaard zijn gebleven. Dat geeft een inkijkje in de wondere wereld van de Cambrische Explosie, waarin het aantal soorten meercelligen explosief toenam. Stephen Jay Gould heeft over dit onderwerp een fameus boek geschreven. Maar houden zijn ideeen nog steeds stand? En wat waren die ideeen eigenlijk? Maartje heeft ons bij haar spreekbeurt voor de Werkgroep Paleo meegenomen naar de Burgess Shale en de vragen die het oproept. De dia’s bevatten prachtige plaatjes.

Geef een reactie