De Noordzee: een Schatkamer!

Spreker
Dick Mol
Wanneer
12 dec 2009

Iedereen kent het beeld van de machtige wolharige mammoet. Minder bekend is dat deze mammoet ook onze contreien bewoonde, en dat onze voorouders hier jacht op hem maakten. Ze bewoonden de laagvlakte tussen de Britse Eilanden en Nederland. Resten daarvan worden met grote regelmaat gevonden. Ook wolharige neushoorns en sabeltandkatten kwamen veel voor, totdat circa 8.000 jaar geleden de Noordzee zijn huidige zeespiegelstand bereikte.

Dick Mol, bijgenaamd Mister Mammoth, zal een voordracht verzorgen over dit fascinerende onderwerp. Dick Mol is een internationaal befaamde expert en heeft meegwerkt aan verscheidene documentaires van Discovery Channel. Hij zal vele gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tonen — waaronder prachtige vuistbijlen. Ze zijn afkomstig zijn van verschillende plaatsen van de Noordzee. Enkele van deze plaatsen zijn aan te merken als een woonplaats van Neanderthalers. Dick Mol zal ook ingaan op de recente vondst van een stuk schedeldak van Krijn de Neanderthaler, die afgelopen zomer het nieuws gehaald heeft.

Geef een reactie