Mineralogieexcursie 2004: Harz

Onze eerste excursiedag brachten we door in de steengroeve Bärenstein bij Bad Harzburg. In deze grote groeve wordt gabbro gewonnen voor o.a. de wegenbouw. De groeve staat bij verzamelaars bekend voor het naar Bad harzburg genoemde gesteente harzburgiet, en een groot aantal mineralen in verschillende parageneses. In eerste instantie vonden we weinig, wel verschillende soorten gesteenten (waaronder de genoemde harzburgiet) maar aan mineralen niet veel. Aan het eind van de dag kwamen toch nog mooie mineralen te voorschijn: kwartskristallen, epidoot, aders met laumontiet en pyriet, en een ader met calciet , analciem, laumontiet, albiet en pyriet.

Geef een reactie